پروژه های خاتمه یافته داخلی

نام پروژه یا ساختگاه
پروژه خط انتقال برق میدان نفتی دانان
احداث خطوط انتقال برق ۲۲۵و۳۰کیلوولت کشور سنگال
اجراي‌باقيمانده كارهاي ساختماني ‌پست ۲۳۰KV كرمان
عمليات‌ساختماني‌پست۲۳۰‌كيلوولت‌ نيروگاه‌گازي‌ هرمزگان  ( قلعه قاضی )
ساختماني و نصب تجهيزات پست هاي عسلويه
همکاری در راه اندازی سیستم های برقی نیروگاه شازند اراک
عمليات ساختماني برجهاي انتقال بين نيروگاه و پست شازند
فونداسیون برجهای انتقال پست شازند اراک
سیم کشی خط انتقال نیروی ترکمنستان
ساختماني پست ۴۰۰ك كازرون
عمليات ساختماني پست ۴۰۰كيلوولت سد مسجد سلیمان
 عمليات ساختماني محوطه پست ۴۰۰/۱۳۲كيلوولت مسجد سلیمان
احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین قطعه دوم خط ۴۰۰ کیلو ولت مسجد سلیمان – اهواز
عمليات ساختماني كليد خانه سد و پست ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه نيروگاه مسجد سلیمان
نصب و تست و راه اندازي تجهيزات پست ۴۰۰كيلوولت سد نيروگاه مسجد سلیمان
عمليات بارگيري و حمل تجهيزات پست  ۴۰۰ كيلوولت  مسجد سلیمان
 خط ۲۳۰ك چهار مداره ارتباطي نيروگاه منتظر قائم
 نصب  تجهيزات پست  ۲۳۰ك نيروگاه  گازي منتظر قائم
خط چهار ۲۳۰ك چهارمداره مداره ارتباطي منتظر قائم – كن
احداث‌خط۴۰۰كيلوولت‌سد‌كارون‌سه-اصفهان‌جنوبي‌ تيران ‌ناغان
عمليات ساختماني و نصب پست ۴۰۰ كيلوولت كارون ۳
 پست ۴۰۰ كيلوولت كارون سه
  ا‌حداث‌ فونداسيون و اجرای سیستم زمین ، نصب برج و سیم کشی خطوط ۴۰۰ کیلو ولت  به پست ۴۰۰کیلو ولت سد کارون ۳
عملیات اجرایی نصب برج و سیم کشی خطوط دو مداره باندل دو سیمه ۴۰۰ کیلو ولت  نیروگاه پست ۴۰۰ کیلو ولت سد کارون ۳
خريد برج و يراق آلات سيستم اتصال زمين خط ۲۳۰KV جاسك- زرآباد ( قطعه اول )
عملیات اجرای فونداسیون برج بندی خط ۲۳۰ کیلو ولت جاسک- زر اباد (قطعه اول)
خط دومداره ۴۰۰ك شهيد رجائي-زياران-تبريز
 خط ۴۰۰ك ارتباطي سيكل تركيبي شهيد رجائي
كارهاي اضافي خط ارتباطي ۴۰۰ كيلوولت شهيد رجائي
 مونتاژ و نصب سه دستگاه ترانس قدرت پست نيروگاه شهيد رجائي
 راه اندازي سه دستگاه ترانس قدرت پست نيروگاه شهيد رجائي
سيم كشي خط ۲۳۰ كيلوولت دومداره ايرانشهر – جكيگور(کهنوج)
 فوندانسيونهاي خط ۲۳۰ك دومداره ايرانشهر-كهنوج
خط ۶۳و۲۳۰ كيلو ولت شاهرود-بسطام (سمنان)
احداث خطوط ۶۳ و ۲۳۰ کیلو ولت شاهرود- بسطام (استان سمنان)
خط ۴۰۰ كيلو ولت سد گتوند
اجراي عمليات كابل كشي واحد بازيافت اِتان( عسلويه )
عمليات خريد مقره و يراق آلات خط ۲۳۰ كيلوولت دومداره جناح – گرزه
 اجراي عمليات سيم كشي خط ۲۳۰ كيلوولت دومداره جناح – گرزه
خريد تجهيزات خط ۲۳۰ كيلوولت پارك صنعتي به چشمه سفيد – سنندج
احداث خط ۲۳۰ كبلوولت پارك صنعتي به چشمه سفيد- سنندج
عمليات سيم كشي خط۴۰۰ كيلوولت جغادك- اميديه ۲ (قطعه سوم)
ساختماني پست ۴۰۰ك چغادك – امیدیه
 نصب تجهيزات پست ۲۳۰/۶۳ك چغادك
ساختماني پست اميديه
 نصب تريستور و كاپاسيتور و ترانسفورمر پست اميديه
عمليات ساختماني پست پرديس
عمليات ساختماني احداث پست  ۲۳۰/۶۳KV پرديس
ساختماني پست دردشت نارمك – مترو
خريد سيستم زمين و احداث فونداسيونهاي ۴۰۰ كيلوولت شازند خرم آباد
 سيم كشي خط ۴۰۰ك تكمداره خرم آباد-رضاويس
 فوندانسيونهاي خط ۴۰۰ك تكمداره خرم آباد-رضا ويس
 نصب برج خط ۴۰۰ك تكمداره خرم آباد-رضا ويس
عمليات ساختماني وتاسيساتي ومحوطه‌سازي پست ۴۰۰سد كرخه
پست عباس آباد مفتح(مترو)
 ساختماني پست ۴۰۰/۲۳۰/۶۳ك زنجان
 نصب برج خط ۴۰۰/۶۳ك ۴ و۲مداره پارك جنگلي-سعادت آباد
ساختماني پست ۲۳۰/۶۳ك جاده ساوه (اسلامشهر)
نصب تجهيزات وتست وراه اندازي پست ۲۳۰/۶۳ك جاده ساوه(اسلامشهر)
 ساختماني پست ۲۳۰/۶۳ك كن
سيم كشي خط ۴۰۰/۶۳ كيلوولت كن – كرج
نصب تجهيزات وتست و راه اندازي پست ۲۳۰/۶۳ك كن
نصب تجهيزات پست ۴۰۰كيلوولت سد نيروگاه كرخه والحاقيه۱۶۷-۷۹-۸۰
نصب پست ۴۰۰ كيلو ولت نيروگاه آبي « كرخه »
 نصب برج وسيم كشي خط۳۳ك سد كرخه
 احداث خطوط ۱۳۲/۶۳ك استان يزد
 ساختماني پست آزادي مترو
اچرای عملیات احداث فوندانسيون نصب برج وسيم كشي خط۶۳كيلوولت گرمسار-آرادان
عمليات ساختماني پست ۶۳/۲۰ كيلوولت گرمسار -آرادان
الحاقيه  ساختماني پست ۴۰۰ كيلوولت سد كرخه
 تامين تجهيزات خط ۳۳ك سد كرخه
احداث خط ۶۳ كيلوولت فارسان – كوهرنگ (نصب برج وسیم کشی)
 سيمكشي قطعه۲ خط ۴۰۰ك تكمداره باندل دوسيم تبريز-گوگلان
 سيم كشي خط ۴۰۰ك تكمداره باندل دوسيمه همدان-اسدآباد
 سيم كشي خط ۴۰۰ك تكمداره رودبار – زنجان
سيم كشي قسمتي از خط ۴۰۰ك شوشتر – خرم آباد
فوندانسيون ونصب برج خط ۴۰۰ك دومداره باندل شوشتر – خرم آباد
 فوندانسيونهاي خط ۴۰۰ك تكمداره علي آباد-مرزتركمنستان
 سيم كشي خط ۴۰۰ك تكمداره بيستون – اسد آباد
 نصب تجهيزات پست ۲۳۰ك نيروگاه بعثت
 نصب تجهيزات باس كوپلر  پست  ۶۳ك نيروگاه بعثت
 نصب تجهيزات پست ۲۳۰ك نيروگاه بعثت
 نصب تجهيزات ترانس پست ۶۳ك نيروگاه بعثت
 ساختماني پست ۲۳۰ك نهاوند
 ساختماني توسعه پست ۲۳۰/۶۳ك قم
نصب تجهيزات و راه اندازي توسعه پست ۲۳۰/۶۳ك قم
 ساختماني پست ۴۰۰كیلو ولت سمنان
 نصب تجهيزات پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ك المپيك اصفهان
نصب تجهيزات و تست پست ۲۳۰ك نيروگاه شهيد مفتح(غرب)
نصب تجهيزات وراه اندازي توسعه پست ۲۳۰ك نيروگاه رامين
 ساختماني ديوار كشي و انبار پست همدان
نصب تجهيزات  وبازسازي  توسعه پست ۲۳۰/۶۳ك همدان
 ساختماني پست همدان
نصب تجهيزات  و تست وراه اندازي پست نهاوند
نصب تجهيزات و راه اندازي پست ۶۶ك سورمق
نصب تجهيزات و راه اندازي توسعه پست ۲۳۰/۶۳ك ري شمالي
 نصب و بازسازي نيروگاه رامين اهواز
نصب و توسعه و بازسازي پست ۲۳۰ك نيروگاه رامين اهواز
تكميل نصب  تجهيزات و راه اندازي پست ۴۰۰/۲۳۰ك اهواز ۲
جابجائي برج از خط ۶۳ك كارون – اراك
سيم كشي خطوط ۶۳ ك قيدار – گرماب وسعيد آباد – زنجان
خطوط ارتباطي ۴۰۰كو۲۳۰ك پست شهيد غايتي زنجان
سيم كشي خط ۲۳۰ك جهرم – لار
احداث فونداسيون ۸ برج خط زياران – تبريز
ساختماني توسعه پست زياران
 نصب تجهيزات توسعه  پست ۴۰۰/۲۳۰ك اراك
نصب تجهيزات وتست توسعه پست ۴۰۰/۲۳۰ك انجيرك اراك
 نصب تجهيزات وتست توسعه پست ۲۳۰ك نيروگاه شهيد مدحج (زرگان)اهواز
 ساختماني پست نيروگاه شهيد مدحج (زرگان) اهواز
 نصب وتست پست ۲۳۰/۶۳ ك گنبد
دمونتاژ و حمل نیروگاه نوشهر به سراوان

  نام پروژه یا ساختگاه

  نصب وتست پست ۲۳۰/۶۳ ك گنبد
دمونتاژ و حمل نیروگاه نوشهر به سراوان
 حمل تخلیه پره های نیروگاه بادی تاکستان
حمل پره های بادی نیروگاه تاکستان هشت واحد
عملیات خرید نیروگاه ۲۵ مگاواتی بهشهر و نوشهر

 

تامین و ساخت اسکلت فلزی پرند
خرید پایپ رک دو بویلر بازیاب حرارتی پرند
خرید پایپ ساپورت نیروگاه پرند و گل گهر سیرجان
تامین و ساخت اسکلت فلزی ACC فردوسی
تامین و ساخت اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه فردوسی
تامین و ساخت اسکلت فلزی غرب کارون
تامین و ساخت اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز یک و دو)
تامین و ساخت و حمل اسکلت فلزی نیروگاه رمیله (كشور عراق)
ساخت و نصب سوله عسلویه
تامین و ساخت و حمل اسکلت فلزی نیروگاه چابهار
خرید اسکلت فلزی نیروگاه برق و بخار مکران
خرید بالک متریال مکانیک و الکتریک نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان
تامین و ساخت سازه فلزی نیروگاه دوکوهه
تامین و ساخت اسکلت فلزی زنجان ۲
تهیه و تامین اسکلت فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
 تامین ساخت و نصب سازه های فلزی نیروگاه سهند

 

ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
ساختمانی فونداسیون های نیروگاه موبایل ۲۵ مگاواتی پرند
ساختمانی و حمل تجهیزات نیروگاه گازی ۴۰ مگاواتی پرند
ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی فردوسی
ساختمانی فاز ۱۴  پارس جنوبی – قرارداد اول
ساختمانی فاز ۱۴  پارس جنوبی – قرارداد دوم
ساختمانی پیوینگ فاز ۱۴ پارس جنوبی
ساختمانی آتش نشانی و پست  فاز ۱۴ پارس جنوبی
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
ساختمانی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد – قرارداد دوم
ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد – قرارداد اول
ساختمانی نیروگاه غرب کارون
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس (فاز دوم)
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس (فاز اول)
ساختمانی نیروگاه بندرعباس (تحکیم بستر)
ساختمانی باقی مانده نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
ساختمانی ستون‌های بتنی سیستم ACC نیروگاه رومیله (كشور عراق)
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
ساختمانی نیروگاه سيكل تركيبي چادرملو
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی رودشور
باقی مانده ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر – قرارداد  دوم
احداث EPC کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم
عملیات ساختمانی بخش بخار چابهار
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج
عملیات ساختمانی نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان
ساختمانی نیروگاه سراوان
پروژه جاده های دسترسی نیروگاه دوکوهه
ساختمانی زنجان ۲
احداث سامانه کنترل و هدایت سیلاب زنجان ۲
ساختمانی نیروگاه سبزوار
ساختمانی نیروگاه تربت حیدریه
ساختمانی نیروگاه اندیمشک
ساختمانی مجتمع آب شیرین کن لیان بوشهر
ساختماني نيروگاه گازي اردبیل
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
ساختماني تسطيح نيروگاه سيكل تركيبي آبادان
ساختماني و نصب ساختمانهاي موقت نيروگاه رودشور
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر – قرارداد اول
 ساختمانی نيروگاه برق و بخار دماوند
ساختمانی نیروگاه تولید برق و بخار پارس
عمليات ساختماني تجهيزكارگاه نيروگاه توليدبرق بخارپارس
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان دو
ساختمانی آبگیر نیروگاه قشم
ساختمانی نیروگاه قشم
ساختمانی چند منظوره قشم
احداث کارخانجات لکوموتیوسازی مپنا (تمام قراردادها)
سالن تعمیرات لکوموتیوسازی کرج
ساختمانی فاز ۱۹ پارس جنوبی
ساختماني، نصب و راه اندازي تجهيزات پروژه نيروگاه الصدر بغداد ( كشور عراق )
 ساختمانی نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)
عمليات ساختماني نيروگاه گازي خرمشهر
ساختمانی ۱۲ واحد توربین بادی تاکستان کهک
 ساختمانی ۲+۸ واحدتوربين های بادي تاکستان
ساختمانی پست نیروگاه کهک
انبار نیروگاه بادی تاکستان
ساختمانی نيروگاه سیکل ترکیبی گناوه
ساختمانی فاز ۲ نیروگاه گازی هرمزگان ( گنو)
ساختمانی فاز ۱ نیروگاه گازی هرمزگان ( گنو)
باقیمانده ساختمانی نیروگاه پاکدشت
احداث انبار روباز و سرپوشیده نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند – پاکدشت
ساختماني بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
 عمليات اجرائي ساختمانهاي فني ‌بخش گاز نيروگاه كرمان
اجراي عمليات ساختماني نيروگاه گازي BOT فارس
عمليات ساختماني نيروگاه گازي چابهار
اجراي فونداسيون ۴ دستگاه توربو ژنراتور ۲۵ مگاواتي در نيروگاه گازي « چابهار »
عمليات ساختماني نيروگاه گازي هرمزگان ( قلعه قاضی )
ساختمانی تکمیلی طرح و توسعه پرتو ۳ (قرارداد دوم)
احداث فونداسیونها و سازه های بتنی طرح توسعه مجدد کارخانه (پرتو)
 ساختماني نيروگاه حرارتي « شازند » اراك
 كانالهاي هواي ساختمان كنترل نيروگاه اراك
عمليات ساختماني نيروگاه گازي BOT جنوب اصفهان
ساختمانی دیسپاچینگ تهران  بخش سازه (فاز یک )
ساختمانی دیسپاچینگ تهران بخش تکمیلی (فاز دو )
ساخت انبار دیسپاچینگ تهران
ساختمانی دیسپاچینگ زنجان (بخش تکمیلی )
ساختمانی دیسپاچینگ زنجان (سازه)
ساختمانی نیروگاه گازی جهرم
عملیات ساختمانی کارخانه شکر فارابی
اجرای فونداسیون های کارخانه شکر فارابی
ساختمان مرکز آموزش مپنا
 ساختمانی تکمیلی و موتورخانه مرکز آموزش مپنا
 ساختماني نيروگاه گازي كازرون
احداث جاده دسترسي به نيروگاه گازي كازرون
عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه بهشهر
عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه نوشهر
 ساختمان های فنی و اداری نيروگاه سيكل تركيبي گيلان
 ساختماني باقي مانده بخش بخار نيروگاه گيلان
رفع معايب كارهاي ساختماني طرح نيروگاه گيلان
كارهاي فضاي سبز نيروگاه گيلان
عملیات ساختمانی موادکاران مپنا ( مواد کاران ۱ )
عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی کارخانه موادکاران مپنا ( مواد کاران ۱ )
ساختمانی كارخانه نيشكر دعبل خزائي
ساختماني مجتمع صنايع بيوتكنولوژي دعبل خزایی
تصفيه خانه آب مجتمع صنايع بيوتكنولوژي
ساختماني بخش بخار منتظرقائم
ساختماني بخش گاز منتظر قائم
ساختمانی تجهیز کارگاه بخش بخار منتظر قائم
 احداث سازه ساختمان اداری کیان
احداث انبار نفت نظاميه اهواز ( فاز ۲ )
ساختمانی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
فوندانسيون هاي فنس  بخش بخار نيروگاه س.ت. شهيد رجائي
 ساختماني كارخانه آلومينا در جاجرم  ۱
 ساختماني كارخانه آلومينا در جاجرم  ۲(U16,35)
 اجراي بخشي از پايپ راكهاي كارخانه آلوينا در جاجرم
ساختماني توليد آند مجتمع آلومينيوم المهدي
عمليات ساختماني برجهاي خنك كننده پتروشيمي اراك
عمليات لوله گذاري خطوط فاضلاب تهران ( منطقه ۴-۳ WT )
عمليات لوله گذاري خطوط فاضلاب تهران ( منطقه ۳-۲ NW )
 تكميل كارهاي ساختماني در نيروگاه حرارتي ايرانشهر
ساختمانی فونداسیون توربین علی آباد زنجان
عمليات ساختماني سوخت گيري هواپيمايي يزد
 ساختماني سالن اصلي كارگاه شهيد نوري -راه آهن
 ساختماني پژوهشكده انرژي تحقيقات نيرو
 ساختماني كارخانه نيرو ترانس – شيراز
 ساختماني تجهيز كارگاه نيروگاه خوي

 

لیفت توربین و ژنراتور سه واحد نیروگاه پرند
لیفت واحد اول سبلان
لیفت واحد دوم سبلان
لیفت واحد سوم سبلان
لیفت توربین و ژنراتور ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  رومیله (كشور عراق)
لیفت توربین ژنراتور نیروگاه بهبهان
انتقال ترانس نیروگاه بهبهان
 لیفت  توربین و ژنراتور  نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
لیفت واحد اول  توربین و ژنراتور BOO عسلویه
لیفت واحد دوم توربین و ژنراتور BOO عسلویه
لیفت واحد سوم توربین و ژنراتور BOO عسلویه
لیفت توربین و ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
عملیات لیفت توربین و ژنراتور بخار نیروگاه چابهار
لیفت توربین و ژنراتور کاشان
لیفت توربین و ژنراتور سه واحد بخار نیروگاه فردوسی

 

 

حمل و نصب اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه فردوسی
حمل و نصب اسکلت فلزی خنک کن نیروگاه فردوسی
نصب اسکلت فلزی غرب کارون
نصب اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز یک)
نصب اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز دو)
 نصب اسکلت فلزی ساختمان‌های نیروگاه رومیله (كشور عراق)
نصب اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
نصب اسکلت فلزی نیروگاه برق و بخار مکران
نصب اسكلت فلزي واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم
خرید و نصب اسکلت فلزی انبار موقت هرمزان
 نصب سازه فلزی نیروگاه دوکوهه
حمل و نصب اسکلت فلزی زنجان ۲
حمل و نصب اسکلت فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
نصب استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی

 

 

نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
نصب ACC نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
نصب STG نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
 نصب تجهیزات ACC نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
نصب STG واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
نصب تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
نصب ACC نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب تجهیزات GTG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب تجهیزات STG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
نصب تجهیزات نيروگاه گازي اردبیل
 نصب تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد
نصب  بویلر کمکی و مخازن  نیروگاه سیرجان
نصب  بویلر کمکی و مخازن  نیروگاه سیرجان
نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب GTG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب STG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب GTG نیروگاه رومیله (كشور عراق)
 نصب BOP نیروگاه رومیله (كشور عراق)
نصب GTG نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 نصب B.O.P نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 خرید B.O.P نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 نصب وپیش راه اندازی بویلر نیروگاه ارومیه
 نصب نیروگاه گازی چادرملو
تامین و نصب سیستم HVAC نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو
نصب بویلرهای نیروگاه چادرملو
نصب نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
 نصب و پیش راه اندازی خنک کن  نیروگاه رود شور
نصب بویلرهای نیروگاه رودشور
نصب بویلر های برق و بخار دماوند
نصب نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
نصب دو واحد گاز و یک واحد بخار نیروگاه اصفهان ۲
نصب کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان دو
ساخت Pipe Support بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان دو
نصب نیروگاه قشم
نصب پایپینگ فاز ۱۹ پارس جنوبی
نصب تجهیزات  فاز ۱۹ پارس جنوبی
نصب (Unit&BOP) نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)
خرید متریال مخازن سوخت گازوئیل نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)
ساخت و نصب مخازن سوخت گازوئیل نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)
 نصب  HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
 نصب  STG نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
عملیات ساختمانی و نصب تجهيزات پالايشگاه گاز ايلام
نصب نیروگاه گازی خرمشهر
نصب  ۱۲ واحد توربین بادی تاکستان کهک
 نصب ۲+۸ واحد توربين های بادي تاکستان
 نصب نیروگاه گازی هرمزگان
نصب HRSG نیروگاه کهنوج
نصب STG نیروگاه کهنوج
نصب بويلر های نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند – پاکدشت
نصب توربين و ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند – پاکدشت
نصب  STG  نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
نصب خنک کن واحد دوم نیروگاه شیروان
نصب خنک کن اصلی واحد سوم نیروگاه شیروان
نصب HRSG نیروگاه شیروان
نصب STG نیروگاه شیروان
اجراي عمليات نصب و راه اندازي، نيروگاه حرارتي ذوب آهن اصفهان
نصب تجهیزات توسعه نیروگاه مرکزی و کمپرسور خانه طرح توازن ذوب آهن
کامیشینگ نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
نصب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
نصب بويلرهاي نيروگاه حرارتي اراك
نصب مخازن سوخت نیروگاه حرارتی شازند اراک
نصب نیروگاه گازی اربیل /خورمالا ( کردستان عراق )
نصب نیروگاه گازی ایرانشهر (Unit)
نصب نیروگاه گازی ایرانشهر (BOP)
عمليات نصب و پيش راه اندازي تجهيزات اصلي و جانبي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون
ساخت قطعات و تجهيزات ۴ دستگاه بويلر بازيافت حرارتي نيروگاه سيكل تركيبي كازرون
پروژه دمونتاژ بهشهر
نصب پارس جنوبي –  عسلويه
نصب تجهيزات۳ دستگاه بويلرهاي كمكي پارس جنوبي (عسلويه) فاز۱
تانكهاي‌ذخيره‌سوخت‌مايع‌نيروگاه‌مخازن‌گيلان
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گيلان
نصب بخش بخار نيروگاه س.ت. گيلان
نصب بويلرهای  نيروگاه سهند
نصب دو دستگاه توربین ژنراتور و دو دستگاه دیزل ژنراتور دعبل خزایی
نصب توربين واحدهاي نيروگاه آبي مسجد سلیمان
مخازن سوخت نيروگاه منتظر قائم
نصب سه واحد توربين ژنراتور نيروگاه منتظر قائم
نصب بخش گاز نيروگاه س.ت.منتظر قائم
لیفیت توربین ژنراتور  سه واحد نیروگاه سیکل ترکیبی منتظرقائم
عايقكاري ۳ واحدتوربين و ملحقات نيروگاه سيكل تركيبي «منتظر قائم»
نصب (توربین) نیروگاه آبی کارون ۳
 نصب باسداكت ژنراتور نيروگاه آبي كارون ۳
عمليات نصب نیروگاه گازی زنجان ۳
نيروگاه شانول / هما / وراوي
نصب مخازن كارخانه آلومينا در جاجرم
ساخت و نصب ۴ دستگاه مخزن پالايشگاه آبادان
خريد‌ادوات وتجهيزات‌فلزي‌مخازن  پالايشگاه آبادان
نصب بخش گاز نيروگاه س.ت.نيشابور
تكميل نصب واحد ۲ نيروگاه حرارتي ايرانشهر
نصب GTGپالایشگاه بندرعباس
عملیات نصب ۴دستگاه دودکش فاز ۱۳ عسلویه
دمونتاژ وحمل دو واحدتوربين گازي نيروگاه مبين
تعميرات واحدهاي اول و دوم نيروگاه گازي خوي
 بازسازي دودكش واحد ۳ نيروگاه نيشابور
عملیات نصب و حق العمل کاری نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان
نصب نیروگاه سراوان
ساختمانی نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان
 نصب نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان
پروژه EPC ذوب آهن اصفهان
نصب یک واحد توربین ملی علی آباد ابهر
پروژه طراحی و اجرای موقعیت چاه های میدان نفتی دانان
نصب نیروگاه اندیمشک
نیروگاه بادی آبان
پروژه EPC نیروگاه بادی میل نادر
نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی درح