پیام مدیرعامل

A-Niazi-Nasb-Niroo-CEO

سپاس بیکران خداوند حکیم را که توفیق خدمتگزاری در شرکت معظم نصب نیرو را به بنده اعطا نمود. بیش از یک هزار و سیصد نفر از فرزندان متخصص ، متعهد و خلاق این مرز و بوم در نصب نیرو بیش از دو دهه است که تمام توان و ظرفیت های خود را به کار گرفته اند تا موجبات سرافرازی روز افزون هموطنان خود را در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم آورند. بر خود لازم میدانم تا از تلاشهای خالصانه تمامی همکارانم که در خلال اجرای اصلاحات بنیادین در طول یکسال گذشته جهت دستیابی به محیطی شاداب و رو به رشد زحمات بسیاری را متحمل شده اند و نیز از اعتماد دائمی کارفرمایان گرانقدر به مجموعه مپنا به طور عام و شرکت نصب نیرو به طور خاص قدردانی و فردایی روشن تر از همیشه را با توکل به خدا و تکیه بر توانمندیهای انحصاری موجود در سازمان، به یقین پیش بینی می نمایم.

ابوطالب نیازی
مدیرعامل

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو