گواهینامه‌ها

شرکت نصب نیرو در راستای التزام به برآورده سازی نیازهای مشتری، بهبود مستمر، حفظ سلامت کارکنان و احترام به محیط زیست، موفق به پیاده سازی گواهینامه های IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتOHSAS 18001 :2007، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004  و نیز سیستم مدیریت HSE از موسسه IMQ گردید.

IQNet- 18001

 

 

IQNet- 9001

 

IQNet- 14001

 

IMQ- HSE

 

علاوه بر موارد فوق، شرکت نصب نیرو موفق به پیاده سازی و اجرای استانداردهای ISO 10015  مربوط به مدیریت آموزش و نیز ISO 10002 مربوط به مدیریت بازخورد ذینفعان(مدیریت رسیدگی به شکایات) نیز گردیده است.

 

IMQ- 10015

IMQ- 10002

 

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت نصب نیرو بعنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران صنعتی – به خصوص در حوزه انرژی- با درک جهت گیری های استراتژیک بازار و با اعتقاد به هم افزایی و مشتری گرایی، خط مشی خود را بر اساس سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ISO 9001:2008، ISO 14001: 2004، OHSAS 18001:2007 و HSE-MS تهیه نموده که ذیلاً قابل مشاهده است.

لطفاً برای دسترسی به سایز بزرگتر کلیک نمایید.

POLICY

رتبه پایه یک پیمانکاری نیرو، ساختمانی و ابنیه، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

 

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

 

گواهینامه تایید صلاحیت از وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران

گواهی نامه وزارت نیرو

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو