واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد سنکرون واحد اوّل بخش بخار نیروگاه فردوسی ، ساعت ۱۳:۰۰ ‌پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹، با تلاش…

سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شد

سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شدبه یاری خداوند و تلاش همه همکاران، سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند در ساعت ۱۹:۳۴ مورخ ۹۷٫۰۶٫۱۵ با موفقیت انجام…