خدمات و پروژه‌ها

خدمات قابل ارائه این شرکت عبارتند از مدیریت، مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه‌اندازی:

powerplant

نیروگاهی و صنعتی:

نیروگاه‌های گازی، آبی، حرارتی و سیکل ترکیبی.
اطلاعات بیشتر

عملیات ساختمانی نیروگاه اردبیل

ساختمانی:

ساختمان‌های صنعتی نیروگاهی، پالایشگاهی، انواع سازه‌های بتونی، ساختمان‌های اداری و مسکونی.
اطلاعات بیشتر

پروژه انقال برق سنگال

خط و پست:

احداث خطوط انتقال نیرو و پست‌های فشار قوی.
اطلاعات بیشتر


نفت، گاز و پتروشیمی:

مجتمع‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و صنعتی، کارخانجات و مخازن ذخیره سوخت.
اطلاعات بیشتر

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو