زمینه‌های جدید فعالیت

یکی از آخرین پروژه‌های در حال انجام این شرکت اجرای سیستم تولید مشترک برق و حرارت (CHP) در جزیره قشم می‌باشد. اهداف این پروژه در حال حاضر تامین ۵۰ مگاوات برق و ۱۸ هزار متر مکعب آب شرب در روز به وسیله سیستم آب شیرین کن می‌باشد. این پروسه شامل مشخصات ذیل است:

  • مکش آب از بستر دریا
  • لوله گذاری زیر دریا
  • عملیات عمرانی زیر دریا
  • ایستگاه پمپاژ
  • لوله‌گذاری در ساحل
  • تولید برق
  • تامین و نصب تجهیزات آب شیرین‌کن

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو