ساختمانی

معاونت ساختمانی نصب نیرو با ساخت پروژه‌های ساختمانی مربوط به نیروگاه‌های تولید برق و پروژه‌های زیرساختی پالایشگاه‌های نفت و گاز و مجتمع‌های صنعتی کشور و نیز احداث پروژه‌های خاص ساختمانی از قبیل لوکوموتیو مپنا و دیسپاچینگ، رکوردهای زیر را به ثبت رسانده است:

  • بیش از ۴۴۰ هزار متر مربع ساختمان
  • ۲۰۰ هزار تن کارهای فلزی
  • ۱۰ میلیون متر مکعب خاک‌برداری و خاک‌ریزی
  • ۹۰۰ هزار متر مکعب بتن‌ریزی

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو