بازدید مدیرعامل از پروژه خط ترکمنستان

به گزارش واحد ارتباطات و بازار شرکت نصب نیرو: مدیرعامل محترم این شرکت با همراهی مدیر ارتباطات و بازار در مورخه ۱۳ الی ۱۵ خرداد ماه سال جاری به منظور آشنایی با میزان پیشرفت کار، بررسی مشکلات و نیز برگزاری جلساتی با کارفرما، از پروژه در حال انجام نصب نیرو در کشور ترکمنستان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس نیازی ضمن بازدید از مسیر خط و نیز نحوه اجرای پروژه توسط گروههای کاری، از نزدیک با کارگران شاغل در پروژه نیز به گفتگو پرداختند تا ضمن تشکر از زحمات این عزیزان، شنونده مسایل و مشکلات آنها نیز باشند.

در ادامه، جلساتی با کارفرما و نیز نماینده محترم وزارت انرژی ترکمنستان نیز برگزار گردید. در این جلسات نماینده وزارت انرژی ترکمنستان ضمن تشکر از انجام بی کم و کاست پروژه با توجه به شرایط اقلیمی بسیار دشوار آن، از توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت نصب نیرو ابراز خرسندی فراوانی نمود. به علاوه راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در پایان این بازدید جلسه ای هم با مهندسین و پرسنل کارگاه نصب نیرو در محل دفتر نصب نیرو در پروژه برگزار شد و همکاران محترم از نزدیک مسایل و نظرات خود را با مدیریت محترم عامل در میان گذاشتند.