تیم رهبری

جناب آقای مهندس ابوالفضل عسگری

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مجتبی تاجیک

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مهدی زندی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مسعود بحرانی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمد ظهوریان

عضو هیئت مدیره

اطلاعات تماس

آدرس شرکت

تهران - بزرگراه کردستان - خیابان 27 غربی - پلاک 45

تلفن تماس

982196663100+

صندوق پستی

14155/6514

ایمیل

پست الکترونیک: info@nasbniroo.com

تمامی حقوق محفوظ است