پروژه های در حال اجرا خارجی

 
نام پروژه یا ساختگاه نوع پروژه
خط ۴۰۰ كيلو ولت سد گتوند پست و خط
تامین و ساخت و حمل اسکلت فلزی نیروگاه رمیله (كشور عراق) ساخت اسکلت فلزی
ساختمانی ستون‌های بتنی سیستم ACC نیروگاه رومیله (كشور عراق) ساختمانی
ساختمانی نیروگاه تربت حیدریه ساختمانی
لیفت توربین و ژنراتور ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  رومیله (كشور عراق) لیفت
 نصب اسکلت فلزی ساختمان‌های نیروگاه رومیله (كشور عراق) نصب اسکلت فلزی
نصب GTG نیروگاه رومیله (كشور عراق) نصب تجهیزات
 نصب BOP نیروگاه رومیله (كشور عراق) نصب تجهیزات