پروژه های در حال اجرا داخلی

پروژه خط انتقال برق میدان نفتی دانان
خط ۴۰۰ كيلو ولت سد گتوند
 
تامین و ساخت اسکلت فلزی ACC فردوسی
تامین و ساخت اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه فردوسی
تامین و ساخت اسکلت فلزی غرب کارون
تامین و ساخت اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز یک و دو)
تامین و ساخت و حمل اسکلت فلزی نیروگاه رمیله (كشور عراق)
ساخت و نصب سوله عسلویه
تامین و ساخت و حمل اسکلت فلزی نیروگاه چابهار
خرید اسکلت فلزی نیروگاه برق و بخار مکران
تامین و ساخت سازه فلزی نیروگاه دوکوهه
تامین و ساخت اسکلت فلزی زنجان ۲
تهیه و تامین اسکلت فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
 تامین ساخت و نصب سازه های فلزی نیروگاه سهند

عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
ساختمانی فونداسیون های نیروگاه موبایل ۲۵ مگاواتی پرند
ساختمانی و حمل تجهیزات نیروگاه گازی ۴۰ مگاواتی پرند
ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی فردوسی
ساختمانی فاز ۱۴  پارس جنوبی – قرارداد اول
ساختمانی فاز ۱۴  پارس جنوبی – قرارداد دوم
ساختمانی پیوینگ فاز ۱۴ پارس جنوبی
ساختمانی آتش نشانی و پست  فاز ۱۴ پارس جنوبی
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
ساختمانی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
ساختمانی نیروگاه گازی خرم آباد – قرارداد دوم
ساختمانی نیروگاه غرب کارون
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس (فاز دوم)
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس (فاز اول)
ساختمانی نیروگاه بندرعباس (تحکیم بستر)
ساختمانی باقی مانده نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
ساختمانی ستون‌های بتنی سیستم ACC نیروگاه رومیله (كشور عراق)
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
ساختمانی نیروگاه سيكل تركيبي چادرملو
ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی رودشور
باقی مانده ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر – قرارداد  دوم
احداث EPC کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم
عملیات ساختمانی بخش بخار چابهار
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج
عملیات ساختمانی نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان
ساختمانی نیروگاه سراوان
پروژه جاده های دسترسی نیروگاه دوکوهه
ساختمانی زنجان ۲
احداث سامانه کنترل و هدایت سیلاب زنجان ۲
ساختمانی نیروگاه سبزوار
ساختمانی نیروگاه تربت حیدریه
ساختمانی نیروگاه اندیمشک
ساختمانی مجتمع آب شیرین کن لیان بوشهر
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
 ساختمانی نيروگاه برق و بخار دماوند
ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
ساختمانی آبگیر نیروگاه قشم
ساختمانی نیروگاه قشم
ساختمانی ۱۲ واحد توربین بادی تاکستان کهک
 ساختمانی ۲+۸ واحدتوربين های بادي تاکستان
ساختمانی پست نیروگاه کهک
ساختمانی فاز ۲ نیروگاه گازی هرمزگان ( گنو)
باقیمانده ساختمانی نیروگاه پاکدشت
ساختمانی دیسپاچینگ تهران  بخش سازه (فاز یک )
ساختمانی دیسپاچینگ تهران بخش تکمیلی (فاز دو )
ساخت انبار دیسپاچینگ تهران
ساختمانی دیسپاچینگ زنجان (بخش تکمیلی )
ساختمانی دیسپاچینگ زنجان (سازه)
عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه بهشهر
عملیات ساختمانی و نصب نیروگاه نوشهر
عملیات ساختمانی موادکاران مپنا ( مواد کاران ۱ )
عملیات تأسیسات مکانیکی و برقی کارخانه موادکاران مپنا ( مواد کاران ۱ )
 احداث سازه ساختمان اداری کیان
ساختمانی فونداسیون توربین علی آباد زنجان
 EPC نیروگاه بادی آقکند
لیفت توربین و ژنراتور ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  رومیله (كشور عراق)
 لیفت  توربین و ژنراتور  نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
لیفت واحد دوم توربین و ژنراتور BOO عسلویه
لیفت واحد سوم توربین و ژنراتور BOO عسلویه
عملیات لیفت توربین و ژنراتور بخار نیروگاه چابهار
لیفت توربین و ژنراتور سه واحد بخار نیروگاه فردوسی
عملیات نصب اسکلت فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
حمل و نصب اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه فردوسی
حمل و نصب اسکلت فلزی خنک کن نیروگاه فردوسی
نصب اسکلت فلزی غرب کارون
نصب اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز یک)
نصب اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز دو)
 نصب اسکلت فلزی ساختمان‌های نیروگاه رومیله (كشور عراق)
نصب اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
نصب اسکلت فلزی نیروگاه برق و بخار مکران
خرید و نصب اسکلت فلزی انبار موقت هرمزان
 نصب سازه فلزی نیروگاه دوکوهه
حمل و نصب اسکلت فلزی زنجان ۲
حمل و نصب اسکلت فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار
نصب استراکچر فاز ۱۴ پارس جنوبی
نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
نصب ACC نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
نصب STG نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
 نصب تجهیزات ACC نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
نصب STG واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی
نصب تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
نصب ACC نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب تجهیزات GTG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب تجهیزات STG نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
نصب بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
 نصب تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد
نصب  بویلر کمکی و مخازن  نیروگاه سیرجان
نصب  بویلر کمکی و مخازن  نیروگاه سیرجان
نصب HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب GTG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب STG نیروگاه سیکل ترکیبی گل گهر سیرجان
نصب GTG نیروگاه رومیله (كشور عراق)
 نصب BOP نیروگاه رومیله (كشور عراق)
 نصب B.O.P نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 خرید B.O.P نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 نصب وپیش راه اندازی بویلر نیروگاه ارومیه
 نصب نیروگاه گازی چادرملو
تامین و نصب سیستم HVAC نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو
نصب بویلرهای نیروگاه چادرملو
 نصب و پیش راه اندازی خنک کن  نیروگاه رود شور
نصب بویلرهای نیروگاه رودشور
نصب بویلر های برق و بخار دماوند
نصب نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
نصب نیروگاه قشم
نصب پایپینگ فاز ۱۹ پارس جنوبی
نصب تجهیزات  فاز ۱۹ پارس جنوبی
 نصب  HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
 نصب  STG نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار
نصب نیروگاه گازی خرمشهر
نصب  ۱۲ واحد توربین بادی تاکستان کهک
 نصب نیروگاه گازی هرمزگان
نصب HRSG نیروگاه کهنوج
نصب STG نیروگاه کهنوج
نصب خنک کن واحد دوم نیروگاه شیروان
نصب خنک کن اصلی واحد سوم نیروگاه شیروان
نصب HRSG نیروگاه شیروان
نصب STG نیروگاه شیروان
نصب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
نصب نیروگاه گازی ایرانشهر (Unit)
نصب نیروگاه گازی ایرانشهر (BOP)
پروژه دمونتاژ بهشهر
نصب GTGپالایشگاه بندرعباس
عملیات نصب و حق العمل کاری نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان
نصب نیروگاه سراوان
ساختمانی نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان
 نصب نیروگاه ۲۵ مگاواتی سراوان
پروژه EPC ذوب آهن اصفهان
نصب یک واحد توربین ملی علی آباد ابهر
پروژه طراحی و اجرای موقعیت چاه های میدان نفتی دانان
نصب نیروگاه اندیمشک
نیروگاه بادی آبان
پروژه EPC نیروگاه بادی میل نادر
نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی درح