پیام تبریک مدیر عامل بمناسبت روز حسابدار

پیام تبریک مدیر عامل بمناسبت روز حسابدار

همکاران گرامی

با سلام

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط  می باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تاثیر گذار خواهد بود و روز به روز این فعالیت ها پیچیده تر می شود , نقش حسابدارن به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استاندارهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون مؤسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران مقوله ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می آید و سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیسستم , اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات , خصوصاً مدیران هر سازمان قرار می دهد. ضمن عرض تبریک به مناسب فرا رسیدن پانزدهم آذر ماه “روز حسابدار” به کلیه همکاران پرتلاش واحد مالی شرکت نصب نیرو , امید است همچون گذشته با ارائه اطلاعات و گزارشهای قابل اتکاء , به هنگام و با کیفیت , ارکان مدیریت سازمان را در تصمیم گیری و نیل به اهداف سازمان یاری نمایید.

مجتبی تاجیک

مدیرعامل