به نام خدا
در پرتو عنایات پروردگار، این افتخار نصیب اینجانب شده است که در خدمت با سابقه ترین شرکت گروه مپنا در شرکت نصب نیرو باشم. نصب نیرو با تکیه بر توان تخصصی نیروی انسانی کارآمد و حرفه ای خود به عنوان مهم ترین منابع سازمان، در آینده رو به تعالی گروه مپنا و صنعت برق ، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. مدیریت ذینفعان ، مشتری مداری و اعتماد سازی یکی از اهداف راهبردی شرکت در راستای استراتژی حفظ ، توسعه و نفوذ در بازار خواهد بود.
نصب نیرو توسعه اتحاد استراتژیک با شرکای تجاری و پیمانکاران را با هدف کسب منافع دوجانبه ، مبنای استراتژی های آینده شرکت قرار خواهد داد. باور من بر این است که با ارائه قیمت های قابل رقابت در بازار، تحویل به موقع پروژه ها ، تاکید بر کیفیت مطلوب و توجه و اهتمام به  HSE و هم چنین تعالی مدیریت پروژه در شرکت پروژه محور نصب نیرو، می توانیم آینده شرکت را به خوبی گذشته ترسیم نماییم. مراتب سپاس و قدردانی خود را از حسن اعتماد کارفرمایان محترم و هم چنین تلاش های ارزشمند و صادقانه همکاران عزیز درزمینه پیشبرد اهداف شرکت، تقدیم می‌دارم.

مجتبی تاجیک

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره