واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد

واحد اوّل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، با شبکه سراسری برق سنکرون شد سنکرون واحد اوّل بخش بخار نیروگاه فردوسی ، ساعت ۱۳:۰۰ ‌پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹، با تلاش…