سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شد

سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند با موفقیت انجام شدبه یاری خداوند و تلاش همه همکاران، سنکرون اولین واحد مزرعه بادی آقکند در ساعت ۱۹:۳۴ مورخ ۹۷٫۰۶٫۱۵ با موفقیت انجام…