اخذ گواهینامه زرین از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایرانبعد از اخذ چهاررتبه پایه یک پیمانکاری نیرو، نفت و گاز، ابنیه و تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی…

اخذ گواهینامه های استانداردهای سیستم مدیریت کیفیتممیزی خارجی شرکت نصب نیرو برای اخذ گواهینامه های استاندارد ، ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 ،OHSAS18001:2007 ،HSE-MSISO10015:1999 در تاریخ ۷ الی ۱۰ اسفند ماه توسط…

شرکت نصب نیرو موفق به دریافت سه رتبه جدید پایه یک پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیدشرکت نصب نیرو موفق به دریافت سه رتبه جدید پایه یک پیمانکاری…

تمدید گواهینامه های سیستمیشرکت نصب نیرو موفق به تمدید گواهینامه های IMSشامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008  ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 :2007 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004  و نیز سیستم مدیریت HSE توسط…

انتخاب کارخانه سازه های فلزی نصب نیرو به عنوان واحد نمونه صنعتیکارخانه سازه های فلزی نصب نیروبه عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۳۹۵ معرفی گردید.این کارخانه که…