پروژه ها

نصب ACC نیروگاه پرند

نصب ACC نیروگاه پرند

آب‌ شیرین‌ کن بوشهر (لیان)

آب‌ شیرین‌ کن بوشهر (لیان)

نیروگاه بادی میل نادر

نیروگاه بادی میل نادر

تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

نیروگاه رمیله

نیروگاه رمیله

نیروگاه غرب کارون

نیروگاه غرب کارون

نیروگاه عسلویه

نیروگاه عسلویه

نصب اسكلت فلزی واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم

نصب اسكلت فلزی واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم

نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب HRSG نیروگاه پرند

نصب HRSG نیروگاه پرند