ساختمانی فاز ۱۴ (استراکچر)

شماره قرارداد : پ/۹۰/۲۸۴

کارفرما : نیرپارس – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۱/۰۲/۱۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۱/۰۸/۱۱