ساختمانی و نصب ۴۰ مگاواتی زاهدان

شماره قرارداد : DPG-D3M3-96-007

کارفرما : شرکت مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۱۰/۰۳
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۶/۳۱