کارخانه تولید آب آشامیدنی قشم

شماره قرارداد : MQC-1200-1561

کارفرما : شرکت تولید آب و برق قشم
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۲/۱۳
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۲/۱۳