پیام مدیرعامل

سپاس بیکران خداوند حکیم را که توفیق خدمتگزاری در شرکت معظم نصب نیرو را به بنده اعطا نمود. بیش از چهار هزار و دویست نفر از فرزندان متخصص ، متعهد و خلاق این مرز و بوم در نصب نیرو نزدیک به سه دهه است که تمام توان و ظرفیت های خود را به کار گرفته اند تا موجبات سرافرازی روز افزون هموطنان خود را در عرصه های داخلی و بین المللی فراهم آورند. بر خود لازم میدانم تا از تلاشهای خالصانه تمامی همکارانم و نیز از اعتماد دائمی کارفرمایان گرانقدر به مجموعه مپنا به طور عام و نصب نیرو به طور خاص قدردانی نمایم. فردایی روشن تر از همیشه را با توکل به خدا و تکیه بر توانمندیهای انحصاری موجود در سازمان، به یقین پیش بینی می نمایم.

ابوطالب نیازی
مدیرعامل