تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان

پروژه تصفیه خانه پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان با ظرفیت کل ورودی برابر با 850 متر مکعب در ساعت که شامل 550 متر مکعب در ساعت پساب بهداشتی به همراه 300 متر مکعب در ساعت پساب صنعتی می‌شود